Στην Σχολή Komyo ReikiDo υπάρχουν 4 Επίπεδα εκπαίδευσης.

1o επίπεδο: Shoden
2ο επίπεδο: Chuden
3ο επίπεδο: Okuden
4ο επίπεδο: Shinpiden (Δάσκαλοι / Shihan)

1ο Επίπεδο 初伝 Shoden

Α). Βασική γνώση για την ιστορία του Reiki και της θεραπευτικής τέχνης Reiki Ryoho.
Β). Μύηση στο Reiki μέσω Reiju. Στο εξής τα χέρια σας θα έχουν την ικανότητα να μεταδίδουν θεραπευτική ενέργεια και αυτήν την ικανότητα δεν θα τη χάσετε ποτέ.

i). Το επίπεδο Shoden ολοκληρώνεται σε 1 μέρα. Διάρκεια: 5 ώρες.
ii). Δίνονται 4 Reiju (συντονισμοί). Οι μαθητές παίρνουν το εγχειρίδιο Shoden της σχολής Komyo ReikiDo, και πιστοποιητικό παρακολούθησης του επιπέδου Shoden της σχολής Komyo ReikiDo.

2ο Επίπεδο 中伝 Chuden

Α). Θα μάθετε 3 Shirushi (σύμβολα Reiki).
Β). Μαθαίνοντας να χρησιμοποιείτε τα σύμβολα Reiki, η θεραπεία Reiki αποκτάει μια άλλη διάσταση.
Γ). Μαθαίνετε να κάνετε "θεραπεία από απόσταση".

i) Το επίπεδο Chuden ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα. Διάρκεια 5 ώρες.
ii). Δίνονται 4 Reiju (συντονισμοί). Οι μαθητές παίρνουν το εγχειρίδιο Chuden της σχολής Komyo ReikiDo, και πιστοποιητικό παρακολούθησης του επιπέδου Chuden της σχολής Komyo ReikiDo.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προτείνουμε οι μαθητές να κάνουν ένα επαναληπτικό μάθημα αν έχει περάσει καιρός από το 1ο επίπεδο και κυρίως αν έχουν πάρει τον 1ο βαθμό από άλλη σχολή Reiki.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Προτείνουμε το 2ο επίπεδο να απέχει τουλάχιστον 21 ημέρες ή 1 μήνα από το πρώτο επίπεδο (εκτός από ορισμένες περιπτώσεις-εξαιρέσεις φυσικά).

3ο Επίπεδο 奥伝 Okuden

Α). Εισαγωγή στην εσωτερική διδασκαλία του Reiki Ryoho.
Β). Η εστίαση είναι στην πνευματική καλλιέργεια και ανάπτυξη.
Γ). Μαθαίνετε το 4ο και τελευταίο Shirushi (σύμβολο Reiki).
Δ). Ο βαθμός Okuden απευθυνεται σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην εσωτερική ειρήνη, αρμονία και ισορροπία και όσους επίσης επιθυμούν να γίνουν Δάσκαλοι (Shihan).

i) Το επίπεδο Okuden ολοκληρώνεται σε 1 ημέρα. Διάρκεια 4 - 5 ώρες.
ii). Δίνονται 2 Reiju (συντονισμοί). Οι μαθητές παίρνουν το εγχειρίδιο Okuden της σχολής Komyo ReikiDo, και πιστοποιητικό παρακολούθησης του επιπέδου Okuden της σχολής Komyo ReikiDo.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Προτείνουμε οι μαθητές να κάνουν ένα επαναληπτικό μάθημα, αν έχει περάσει καιρός από τον 2ο βαθμό και κυρίως αν έχουν πάρει τον 2ο βαθμό από άλλη σχολή Reiki.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Προτείνουμε το 3ο επίπεδο να απέχει 6-8 μήνες από το 2ο επίπεδο.

4ο Επίπεδο 神秘伝 Shinpiden Δάσκαλοι/ Shihan

Για το Shinpiden, πρέπει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις.
Παρακαλώ, επικοινωνήστε μαζί μου για λεπτομέρειες ή απευθυνθείτε στον/την δάσκαλο/α σας.

Προτείνουμε το 4ο επίπεδο να απέχει τουλάχιστον 1 χρόνο από το τρίτο επίπεδο.
Διάρκεια: 2-3 ημέρες.

Οι δάσκαλοι παίρνουν το εγχειρίδιο Shinpiden της σχολής Komyo ReikiDo, και το πιστοποιητικό παρακολούθησης του επιπέδου Shinpiden της σχολής Komyo ReikiDo. Επίσης παίρνουν σε ηλεκτρονική μορφή τα εγχειρίδια και τα πιστοποιητικά όλων των επιπέδων ώστε να τα αναπαράγουν για τα μαθήματά τους. Επίσης παίρνουν 1 cd με 3 βίντεο του Inamoto sensei στα οποία δείχνει την εκτέλεση των reiju.

REIKI MASTERS άλλων Σχολών
Σε Δασκάλους άλλων σχολών Reiki που επιθυμούν να λάβουν τις διδασκαλίες της σχολής Komyo ReikiDo γίνεται ένα 3ημερο πλήρες σεμινάριο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή κάθε δάσκαλος-α ενδέχεται να χρεώνει τις δικές του/της τιμές, παρακαλείστε να ρωτήσετε τον/την δασκάλα που σας ενδιαφέρει για το κόστος των μαθημάτων του/της.

Ευχαριστούμε.